Wildlife Fund

Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund zet zich in voor de bescherming van de natuur en in het bijzonder van bedreigde diersoorten over de hele wereld. Door heel diverse projecten, altijd in samenwerking met de lokale bevolking, komen zij in actie voor zoveel mogelijk van de 35.000 dieren die op de ‘rode lijst’ van bedreigde diersoorten staan. Het is hun missie ervoor te zorgen dat ook deze dieren nog vele generaties in het wild kunnen blijven leven.

Ontdek het Wildlife Fund
DierenPark Amersfoort Wildlife Fund

Steun de dieren in het wild!

Het Wildlife Fund steunt wereldwijd projecten ter bescherming van bedreigde dieren. Van de chimpansee in Kameroen tot de honingbij in Amersfoort en van de brilbeer in Peru tot de gier in de Balkangebieden. Samen met natuurbeschermers in het veld en de lokale bevolking wordt er gewerkt aan een veilige leefomgeving voor de dieren. Met directe acties en door, voor de lange termijn, in te zetten op onderzoek en educatie. Zodat deze dieren nog lang in hun eigen leefomgeving kunnen blijven leven.

DierenPark Amersfoort Wildlife Fund

Red de zebra, giraf, olifant en neushoorn

Dieren voor wie het Wildlife Fund zich onder andere inzet zijn de Grévyzebra, Masai giraffe, Aziatische olifant en Indische neushoorn. Deze dieren worden helaas allemaal bedreigd, maar voor ieder is er een lichtpuntje dankzij de door het Wildlife Fund gesteunde projecten. Om de Grévyzebra in de gaten te houden is er een netwerk van scouts opgezet. De scouts kunnen helpen in geval van nood, bijvoorbeeld bij extreme droogte als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast worden de Masai getraind om hun vee en de wilde dieren, waaronder de Masai giraffe, op een vreedzame manier te laten samenleven.

Ook voor de Aziatische olifant loopt een soortgelijk project: waarbij mens en olifant wordt geleerd in harmonie samen te leven, onder andere door educatieprogramma’s en bewustwordingscampagnes.

Om de Indische neushoorn te helpen, is ervoor gekozen hen te verplaatsen. Zij leefden in versnipperd gebied en kwamen elkaar daardoor weinig tegen, waardoor minder koppels konden worden gevormd. Dankzij de verplaatsing zijn er meer koppels en dus ook meer jongen, waardoor de populatie in een paar jaar is gegroeid van een paar honderd tot zo’n 4.000. Ook wordt er ingezet op het vergroten van hun leefgebied door de natuur te herstellen.

Je vindt deze prachtige dieren terug op de twee Wildlife Fund LifeSocks. Met aankoop hiervan kunnen we er samen voor zorgen dat het Wildlife Fund nog meer mooie projecten kan realiseren!

Help mee

Ontdek meer LifeSocks

1 van 4